Zakończenie naboru

Informujemy, że z dniem dzisiejszym zakończyliśmy nabór do I edycji Programu Stażowego dla Kształcących się Psychoterapeutów. Osoby, które do tej pory wysłały nam swoje zgłoszenia  zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o dalszym przebiegu rekrutacji.

Zapraszamy na I edycję Programu Stażowego dla Kształcących się Psychoterapeutów

Od osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia
  • minimum 2 lat szkolenia w zakresie prowadzenia psychoterapii
  • rocznego zaangażowania w wymiarze 4 godzin tygodniowo
  • systematycznego uczestnictwa w superwizji

W ramach współpracy zapewniamy:

  • możliwość rocznej pracy psychoterapeutycznej z klientami ZPS
  • regularną, cotygodniową superwizję
  • gabinet do prowadzenia psychoterapii

Opiekunem stażu jest P. Lech Kalita – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: psp@zps.net.pl