OIK i SOW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Konsultacje indywidualne, interwencja kryzysowa – kontakt indywidualny z osobami uwikłanymi w przemoc domową bądź będącymi w kryzysie o naturze  psychicznej
Dla dzieci i dorosłych pozostających w kryzysie o naturze psychicznej i emocjonalnej z terenu Gdyni Dla dzieci i dorosłych uwikłanych w przemoc domową bez względu na miejsce zamieszkania
Wsparcie grupowe

  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej
  • Grupy wsparcia o różnej tematyce realizowane w ramach możliwości i potrzeb
Zadania realizowane poza terenem ośrodka
Nieodpłatne psychoterapie indywidualne, par i rodzin realizowane w gabinetach prywatnych (indywidualny proces rekrutacji odbywa się podczas obowiązkowych konsultacji)
  • Hostel dla osób doświadczających przemocy – interwencyjne i nieodpłatne odizolowanie osób pokrzywdzonych od stosujących przemoc przez okres do 3 miesięcy
  • Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
  • Niebieski Pokój, miejsce bezpiecznego przesłuchiwania krzywdzonych dzieci PROCEDURA I STANDARDY
  •  Interwencje psychologa w środowisku
Szkolenia

  • Program szkolenia i stażu zawodowego dla studentów i absolwentów psychologii -Warsztaty Interwencji Kryzysowej
  • Szkolenia dla pracowników różnych instytucji, którzy w ramach   wykonywanych czynności zawodowych mają kontakt z osobami uwikłanymi w przemoc domową
Konsultacje ze specjalistami – w uzasadnionych przypadkach udostępniamy możliwość konsultacji z prawnikiem, psychiatrą i pracownikiem socjalnym
Zadania dodatkowe – prowadzenie strony informującej o gdyńskich działaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.zatrzymajprzemoc.pl
Kontakt
Całodobowy kontakt interwencyjny dla klientów -586222222    interwencja@zps.net.pl
Kontakt telefoniczny dla profesjonalistów – 58 3546864        sow(at)zps.net.pl    oik(at)zps.net.pl

UWAGA! Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieści się w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 25 mapa dojazu

Przed skorzystaniem z pomocy zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Korzystania z Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie